Persondatapolitik for Louise Rostgaard

Introduktion

LouiseRostgaard (herefter LR) behandler persondata og har derfor udfærdiget en privatlivspolitik med information om, hvordan dine data behandles. LR indsamler og anvender data om dig for at gøre LR’s service bedre og sikre kvalitet i produkter og tjenester samt i kontakten med dig.

LouiseRostgaards behandling af dine personoplysninger

LR behandler persondata til følgende brug:

• udsendelse af nyhedsbreve
• levering af onlineprodukter
• journalføring i klinikken
• udbredelse af kendskab til LouiseRostgaard
• administration af din relation til LouiseRostgaard

LouiseRostgaard benytter sig af følgende data:

• navn
• email
• Ved journalføring benyttes endvidere almindelige persondata og evt. cpr. nummer

LouiseRostgaard behandler kun relevante persondata

LR behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

LouiseRostgaard kontrollerer og opdaterer dine persondata

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.
Tidsfrister for sletning/opbevaring
LR stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevares klient journaler altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.
Data opbevares i lukkede og kodede systemer

Louise Rostgaard indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Er du tilmeldt vores nyhedsbrev eller anden mailliste, kan du til enhver tid afmelde dig via muligheden herfor nederst i de mails du modtager fra os.
Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

LouiseRostgaard videregiver ikke dine persondata

Vi videregiver generelt ikke dine data til tredjepart.
I et meget begrænset omfang kan persondata (i form af mailadresse) anvendes til det formål at udbrede kendskabet til vores virksomhed. I de tilfælde er data altid hashkrypterede, hvilket betyder at data ikke kan forbindes med enkeltpersoner.

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for LR. Undtagelsen er i disse tilfælde:

• Ved gruppeforløb, der etableres i samarbejde med DiætistCentret. Journalføring vil ske i DiætistCentrets regi.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.
For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies

Vi placerer cookies, hvis du samtykker, så vi kan forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder, bla.:
• Retten til at modtage oplysning om, hvordan LR behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til LouiseRostgaard.
LR kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Overholdelse

LR har i maj 2018 udfærdiget vores persondatapolitik og gennemgået, at vi overholder denne.
Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

Kontaktoplysninger

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig på

Klinisk diætist Louise Rostgaard

CVR: 36304995
Telefon: 22486667
Mail: mail@louiserostgaard.dk
Hjemmeside: https://louiserostgaard.dk

Scroll to Top